1. Shri Amrish R. Patel, 2. Shri Bhupesh R. Patel,
3. Shri Bharat M. Sanghvi, 4. Shri Chintan A. Patel,
5. Dr. Jayant P. Gandhi, 6. Shri Harshad H. Shah,
7. Shri Shalin S. Divatia, 8. Shri Harit H. Chitalia,
9. Shri Jagdish B. Parikh, 10. Shri Amit Desai,
11. Amit B Sheth 12. Shri. Ankit Parekh,
13. Shri Anand K. Pandit, 14. Shri Ashwin Dani,
15. Shri Bhargav N. Patel, 16. Shri Bhupesh P. Bafna,
17. Shri Girish S. Mehta, 18. Shri Harshad B. Kawa,
19. Shri Harish J Patel 20. Shri Jagat A. Killawala,
21. Shri Jayesh P. Choksi, 22. Shri Jairaj C. Thacker,
23. Shri Jesus Lall, 24. Smt. Jayshree A Patel
25. Smt. Ketki M Patel, 26. Shri Kirit P. Mehta,
27. Smt. Kruti B Patel 28. Smt. Manju D. Gupta,
29. Shri Maherdas J. Patel, 30. Shri Mukul P Patel
31. Shri Mukesh A. Shah, 32. Shri Mukesh H. Patel,
33. Shri Nimir K. Mehta, 34. Shri Naresh K. Sheth,
35. Shri Nayan M. Patel, 36. Shri Pravin H Doshi
37. Shri Pruthviraj C. Shah, 38. Shri Rajgopal C. Bhandari,
39. Shri Rajnikant S. Ajmera, 40. Shri Rajiv M. Sanghvi,
41. Shri  Ranjeet Dudeja 42. Smt. Saroj Rao,
43. Smt. Sarla H. Doshi, 44. Shri Sanjay A. Desai,
45. Shri Shailesh M. Patel, 46. Smt. Sneha A. Parekh,
47. Shri Sunandan R. Divatia, 48. Shri Sunil N. Dalal,
49. Shri Tushar H. Mehta, 50. Shri Vinod K. Goenka,
51. Shri Vivek C. Vaidya, 52. Shri Vinod M. Patel,
53. Smt. Zainab R. Chauhan, 54. Shri Jatin J. Bhimani
55. Shri Vaibhav C. Patel 56. Shri Vishal H. Shah
57. Smt. Dweta B. Patel, 58. Shri Mehul K. Mehta,
59. Shri Anil K. Bapat, 60. Shri Asoke Basak,
61. Shri Mukesh Khandelwal 62. Shri Deepak Golwala (Spl. Invitee),
63. Shri Rajesh V. Shah (Spl. Invitee), 64. Shri Karan R. Shah (Spl. Invitee),