Shri Amrish R. PatelPresident
Shri Bhupesh R. PatelJt.President
Shri Pravin V. GandhiVice President
Shri Sunandan R. DivatiaHon. Secretary
Shri Utpal H. BhayaniHon. Treasurer
Dr. Jayant P. GandhiHon. Jt. Secretary
Shri Shalin S. DivatiaHon. Jt. Treasurer
Shri Harshad H. ShahHon. Jt. Treasurer
Shri Harit H. ChitaliaHon. Jt. Treasurer
Shri Amit Desai
Shri Anand K. Pandit
Shri Ashwin Dani
Shri Bharat M. Sanghvi
Shri Bhargav N. Pate
Shri Bhupesh P. Bafna
Shri Chandrakant T. Shanghvi
Shri Chintan A. Patel
Shri Harihar R. Patel
Shri Girish S. Mehta
Shri Harshad B. Kawa
Shri Jagat A. Killawala
Shri Jagdish B. Parikh
Shri Jairaj C. Thacker
Shri Jayesh P. Choksi
Shri Jesus Lall
Shri Mohan Awate- Addl. – Executive Officer – SVKM
Smt. Minaxi K. Mehta
Shri Maherdas J. Patel
Smt Manju D. Gupta
Shri Mukesh A. Shah
Shri Mukesh H. Patel
Shri Naresh K. Sheth
Shri Nayan M. Patel
Shri Nimir K. Mehta
Shri Pratapchandra B. Patel
Shri Pravin H. Doshi
Shri Pruthviraj C. Shah
Shri Rajendra K. Shah
Shri Rajgopal C. Bhandari
Shri Rajiv M. Sanghvi
Shri Rajnikant S. Ajmera
Shri Anil K. Bapat – Financial Officer – SVKM
Smt Sarla H. Doshi
Smt Saroj Rao
Shri Shailesh M. Patel
Smt Sneha A. Parekh
Shri Sunil N. Dalal
Shri Tapan M. Patel
Shri TNV Ayyar
Shri Tushar H. Mehta
Shri Vasantrai D. Gandhi
Shri VedprakashK. Dudeja
Shri Vijay I. Patel
Shri Vinod K. Goenka
Shri Vinod M Goradia
Shri Vinod M. Patel
Shri Vivek C. Vaidya
Shri Asoke Basak- Chief Executive Officer – SVKM
Shri Nilesh M. Mohile- Chief Administrator – SVKM

Special Invitees

Shri Deepak Golwala
Shri Jai Chinai

Shri Rajesh V. Shah