Managing Committee 2014-2015

 

Shri Amrish R. Patel

President

Shri Bhupesh R. Patel

Jt. President

Shri Pravin V. Gandhi

Vice President

Shri Sunandan R. Divatia

Hon. Secretary

Shri Utpal H. Bhayani

Hon. Treasurer

Dr. Jayant P. Gandhi

Hon. Jt. Secretary

Shri  Shalin S. Divatia

Hon. Jt. Treasurer

Shri Harshad H. Shah

Hon. Jt. Treasurer

Shri Harit H. Chitalia

Hon. Jt. Treasurer

 

Shri Bharat M. Sanghvi

Smt. Minaxi K. Mehta

Shri Shantilal P. Bhatt

Shri Bhargav N. Patel

Shri Mukesh H. Patel

Smt Sneha A. Parekh

Shri Bhupen G. Bhatt

Shri Naresh K. Sheth

Shri Tapan M. Patel

Shri Chintan A. Patel

Shri Nayan M. Patel

Shri TNV Ayyar

Shri Harihar R. Patel

Shri Nimir K. Mehta

Shri Tushar H. Mehta

Shri Harshad B. Kawa

Shri Pratapchandra B. Patel

Shri Vamanrai V. Parekh

Shri Jagat A. Killawala

Shri Pravin H. Doshi

Shri Vedprakash  K. Dudeja

Shri Jagdish B. Parikh

Shri Pruthviraj C. Shah

Shri Vinod M Goradia

Shri Jayesh P. Choksi

Shri Rajendra K. Shah

Shri Vinod M. Patel

Shri Jayesh R. Gandhi

Dr. Rajesh L. Jani

Shri Vivek C. Vaidya

Shri Kirit P. Mehta

Shri Rajgopal C. Bhandari

Shri Maherdas J. Patel

Shri  Sanjay A. Desai

 Opinion Poll
 Are the marks and the grades obtained by you at the Semester V Examination in tune with your performance and expectation?