Executive Committee 2014-2015


Shri Amrish R. Patel   

President

Shri Bhupesh R. Patel 

Joint President

Shri Pravin V. Gandhi 

Vice President

Shri Sunandan R. Divatia–

Hon. Secretary

Shri Utpal H. Bhayani

Hon. Treasurer

Dr. Jayant P. Gandhi         

Hon. Jt. Secretary

Shri  Shalin S. Divatia 

Hon. Jt. Treasurer

Shri Harshad H. Shah 

Hon. Jt. Treasurer

Shri Harit H. Chitalia

Hon. Jt. Treasurer

 


Shri Amit Desai

Shri Kirit P. Mehta

Smt Sarla H. Doshi

Shri Anand K. Pandit

Shri Maherdas J. Patel

Smt Saroj Rao

Shri Ashwin Dani

Smt Manju D. Gupta

Shri Shailesh M. Patel

Shri Bharat M. Sanghvi

Shri Mukesh A. Shah

Smt Sneha A. Parekh

Shri Bhargav N. Patel

Shri Mukesh H. Patel

Shri Sunil N. Dalal

Shri Bhupesh P. Bafna

Shri Naresh K. Sheth

Shri Tapan M. Patel

Shri Chandrakant T. Shanghvi

Shri Nayan M. Patel

Shri TNV Ayyar

Shri Chintan A. Patel

Shri Nimir K. Mehta

Shri Tushar H. Mehta

Shri Harihar R. Patel

Shri Pratapchandra B. Patel

Shri Vasantrai D. Gandhi

Shri Girish S. Mehta

Shri Pravin H. Doshi

Shri Vedprakash  K. Dudeja

Shri Harshad B. Kawa

Shri Pruthviraj C. Shah

Shri Vijay I. Patel

Shri Jagat A. Killawala

Shri Rajendra K. Shah

Shri Vinod K. Goenka

Shri Jagdish B. Parikh

Shri Rajgopal C. Bhandari

Shri Vinod M Goradia

Shri Jairaj C. Thacker

Shri Rajiv M. Sanghvi

Shri Vinod M. Patel

Shri Jayesh P. Choksi

Shri Rajnikant S. Ajmera

Shri Vivek C. Vaidya

Shri Jesus Lall

Shri  Sanjay A. Desai

Shri Asoke Basak- Chief Executive Officer - SVKM

Shri Mohan Awate- Addl. Chief Executive Officer - SVKM

Shri Anil K. Bapat- Chief Financial Officer - SVKM

Shri Nilesh M. Mohile- Chief Administrator - SVKM

 

Special Invitees


Shri Deepak Golwala

Shri Jai Chinai

Shri Rajesh V. Shah

 

Opinion Poll
 Are the marks and the grades obtained by you at the Semester V Examination in tune with your performance and expectation?